BPW

Prace wiertnicze

Efektywne wykonywanie pionowych, poziomych oraz kierowanych otworów wiertniczych, w tym:

  • otwory badawcze z uzyskiem rdzenia,
  • otwory penetrometryczne,
  • otwory technologiczne,
  • otwory hydrogeologiczne,
  • otwory o zmiennej trajektorii z wykorzystaniem silnika wgłębnego,
  • studnie głębinowe oraz otwory piezometryczne,
  • otwory pod pompy ciepła,
  • powierzchniowe otwory rdzeniowe.

Dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wiercenia powierzchniowe wykonywane są najnowszą wiertnicą Hydra Joy 3 GEO, metodą obrotową oraz udarowo-obrotową. Przy sporządzaniu projektów robót geologicznych współpracujemy z doświadczonym zespołem geologów.

Usługi pomiaru trajektorii otworów wiertniczych inklinometrem niemagnetycznym.