BPW

Motto: Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym…

Motto: Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym…

Nasza oferta

Jak działamy?

Klient – określenie potrzeb, wyrażenie zainteresowania ofertą BPW

BPW - analiza faktycznych potrzeb klienta, dopasowanie propozycji do konkretnego modelu konfiguracyjnego i cenowego (bezpłatnie).

BPW - wstępna koncepcja, oferta cenowa, przedstawienie harmonogramu czasowego realizacji (bezpłatnie).

Klient - aprobata wspólnie wypracowanej koncepcji.

Klient - wystawienie zlecenia, podpisanie umowy.

BPW - wykonawstwo, serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny, przeglądy okresowe, wsparcie techniczne.

BPW - Opieka po sprzedażowa: rozbudowa, rekonfiguracja, przedstawienie nowości technicznych w zakresie zainstalowanego systemu.

Klient - Zadowolenie z dobrze wydanych środków, pozyskanie solidnego partnera biznesowego na długie owocne lata.

O NAS

BPW sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Od początku swojego istnienia, firma działa w sektorze technologii teleinformatycznych i teletransmisyjnych obsługując klientów z całej Polski.

BPW jest firmą produkcyjno–handlowo–usługową. BPW posiada kompleksową ofertę, skierowaną zarówno do dużych Klientów z podstawowych sektorów gospodarczych, m.in. publicznego, finansowego, służb mundurowych, telekomunikacji i przemysłu, jak i średnich i małych firm oraz do Klientów Indywidualnych.

Firma koncentruje swoją aktywność w kilku obszarach:

 • Technologie budynkowe: projektowanie i wykonawstwo instalacji nisko prądowych.
 • Systemy sterujące: rozwiązania użytkowe, oparte na najnowszej technologii sterowników
 • Oprogramowanie: projektowanie i tworzenie oprogramowania, integrowanie dedykowanych systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju aplikacji.
 • Usługi: doradztwo, szkolenia, serwis urządzeń i systemów, serwis serwerów, komputerów i osprzętu, IT outsourcing, usługi internetowe.

Firma występuję, jako główny dostawca lub wykonawca, bezpośrednio do Klienta końcowego. Świadczy również swoje usługi jako podwykonawca, przejmując odpowiedzialność za ściśle określony zakres prac.

BPW w swoich działaniach koncentruje się na zapewnieniu prawidłowości całego cyklu życia każdego produktu dostarczanego Klientowi, poczynając od fazy projektowo – kosztorysowej, poprzez kompleksowe i całościowe wykonawstwo wraz z dostawą sprzętu, aż do odbioru końcowego zadania i świadczenia usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Naszym celem jest profesjonalna obsługa wszystkich Klientów. Z myślą o nich zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy wciąż doskonalą swoje umiejętności.

Doświadczenie, profesjonalizm oraz kreatywność pozwalają nam na zaoferowanie wszystkim Klientom optymalnych rozwiązań oraz niekonwencjonalnych alternatyw. Potrafimy zoptymalizować rozwiązanie techniczne oraz budżet każdej inwestycji. Firma i jej pracownicy posiadają wszystkie prawem wymagane zezwolenia i certyfikaty związane ze świadczoną przez nią aktywnością gospodarczą.

Mamy nadzieję, że przedstawione na naszej stronie informacje spotkają się z Państwa zainteresowaniem i pozwolą na znalezienie w nas wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Misją firmy jest łączenie ludzi i dostarczanie im radości szerokim dostępem do morza informacji. W bezpośrednim znaczeniu kablami i przewodami, falami, technicznymi urządzeniami. Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym.

Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym.

Kariera

Oferujemy miejsce pracy w naszej firmie następującym pracownikom:

 • projektantom instalacji elektrycznych, teletechnicznych
 • kosztorysantom robót budowlanych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych
 • inżynierom, technikom, instalatorom branżowym
 • elektromonterom, pracownikom budowlanym
 • handlowcom  (key account), przedstawicielom handlowym
 • serwisantom branżowym

Oferujemy:

 • umowy stałe
 • wynagrodzenia zależne od czasu i efektywności pracy
 • szkolenia, kursy instruktażowe,
 • prace w dobrej atmosferze i zgranym zespole

KONTAKT

„BPW” SP. z o.o.

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Biuro handlowo techniczne

40-521 Katowice
ul. Łabędzia 10

NIP: 648-10-24-909
REGON: 272912121
KRS 0000189169

  Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)  INTER –MS Górny Śląsk Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na obsłudze  w zakresie : instalowania, konserwacji i kontroli izotopowych czujek dymu  nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

  W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.